Dyscyplina, w której odżywianie podczas wyścigu jest niemal tak ważne, jak sam trening. Triathlon wymaga doskonałego przygotowania kondycyjnego, przez co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na energię i płyny. To z kolei budzi potrzebę do posiadania odpowiedniej strategii żywieniowej.